HAKKIMIZDA

Biz Kimiz?

PAAG; tüketici sonrası bitmiş ambalajları akıllı ve teknolojik yöntemler ile 
kaynağında ayrı toplanmasını aygınlaştırıcı uygulamalar geliştiren ve izlenebilir 
şekilde toplanan ambalajları tekrar ambalaj üretiminde kullanılmak üzere 
döngüsel ekonomiye katkı sağlayan geri kazanım şirketidir.

Amacımız

  • Türkiye’deki geri dönüşüm sektörünün en önemli darboğazı olan kaynağında ayrıştırma sorununa çözüm sağlayacak yenilikçi projeler ile gelişmesine katkı sağlamak,
  • Atık depolama sahalarına gönderilen ve doğaya karışan plastik ambalaj atığı miktarının azalmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek,
  • FMCG Plastik Ambalajlar için Döngüsel Ekonomiyi sağlamak,
  • İzlenebilir sistemler ile etkin geri dönüşümü sağlamak,
  • Yüksek kalitede PCR hammaddesi elde etmek,

  • Tüketici davranış ve farkındalıklarını yükseltmeye yönelik teşvikler geliştirerek bilgilendirmek,
  • Ortak değerler yaratarak plastik kirliliğine karşı ulusal boyuta ulaşan çözümler üretmek,
  • Plastik atık ambalaj oluşumunun değer zincirindeki tüm paydaşları bir araya getiren iş birlikçi projeler geliştirmek
  • Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu konusunda üreticilere katkı sağlamak

Neden Önemli?

Kaynağında ayrı toplanması gereken ambalaj atığının büyük oranda depolama sahalarına gönderildiği
bilinmektedir. Bu durum, hem çevremize zarar vermekte hem de değeri olan atık malzemenin değerinin
yitirilmesine sebep olmaktadır. İlerleyen zamanda nüfus ile beraber artacak plastik kullanımıyla, plastiklerin
doğaya karışmasının ve bırakılmasının önüne geçecek uygulamalar geliştirilmelidir.

BURADA ayrıca şimdiye kadar üretilen plastiklerin sadece %9 u geri dönüşütürüldü, gelecek tüketim , çevresel fayda vb. gibi daha eklemeler yapılabilir. Biyoçeşitlilik kaybı, besin zincirimizdeki plastik miktarı...

Şirket Politikamız

Müşteri odaklılığını prensip edinmiş, Dünyanın en çok beğenilen markalarının tercih ettikleri rPET Flake ve rPET Granül üreticisi olmayı, buna bağlı olarak da müşteri beklentilerini karşılamayı, çevreye ve topluma saygılı ve çalışanlarına uzun süreli iş olanağı sağlamayı ve tercih edilen işveren olmayı amaçlamaktadır.

Bu amaca ulaşma, yürütme ve geliştirme süreçlerinde PAAG;
   • Faaliyet alanı içindeki dünya ülkeleri, ülkemiz ve bağlı kuruluşlara ait yasal mevzuatları izleyecek ve uygulayacak,
   • Gelişmiş teknoloji ve çağdaş yönetim araçlarını kullanacak,
   • Geri dönüşüm uygulamalarını destekleyecek,
   • Kaynağında ayrıştırılmış atık kullanmaya önem verecek ve toplamaya teşvik edecek,
   • Her zaman Dünya standartlarında olacak, operasyonel mükemmeliyeti tüm iş süreçlerimize yansıtacaktır.

Bunun için ise; değerlerimiz ışığında, sorumluluk ve ilgili yetkiler, işin yapıldığı yere ve kişilere delege edilmiştir ve insan kaynaklarımız bu amaçla sürekli geliştirilecek, çalışanların bu hedefi yerine getirebilmesi için şirketimiz kendilerine gerekli tüm desteği verecektir.