HAKKIMIZDA

Biz Kimiz?

PAAG; tüketici sonrası bitmiş ambalajları akıllı ve teknolojik yöntemler ile 
kaynağında ayrı toplanmasını aygınlaştırıcı uygulamalar geliştiren ve izlenebilir 
şekilde toplanan ambalajları tekrar ambalaj üretiminde kullanılmak üzere 
döngüsel ekonomiye katkı sağlayan geri kazanım şirketidir.

Amacımız

  • Türkiye’deki geri dönüşüm sektörünün en önemli darboğazı olan kaynağında ayrıştırma sorununa çözüm sağlayacak yenilikçi projeler ile gelişmesine katkı sağlamak,
  • Atık depolama sahalarına gönderilen ve doğaya karışan plastik ambalaj atığı miktarının azalmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmek,
  • FMCG Plastik Ambalajlar için Döngüsel Ekonomiyi sağlamak,
  • İzlenebilir sistemler ile etkin geri dönüşümü sağlamak,
  • Yüksek kalitede PCR hammaddesi elde etmek,

  • Tüketici davranış ve farkındalıklarını yükseltmeye yönelik teşvikler geliştirerek bilgilendirmek,
  • Ortak değerler yaratarak plastik kirliliğine karşı ulusal boyuta ulaşan çözümler üretmek,
  • Plastik atık ambalaj oluşumunun değer zincirindeki tüm paydaşları bir araya getiren iş birlikçi projeler geliştirmek
  • Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu konusunda üreticilere katkı sağlamak

Neden Önemli?

Kaynağında ayrı toplanması gereken ambalaj atığının büyük oranda depolama sahalarına gönderildiği
bilinmektedir. Bu durum, hem çevremize zarar vermekte hem de değeri olan atık malzemenin değerinin
yitirilmesine sebep olmaktadır. İlerleyen zamanda nüfus ile beraber artacak plastik kullanımıyla, plastiklerin
doğaya karışmasının ve bırakılmasının önüne geçecek uygulamalar geliştirilmelidir.

BURADA ayrıca şimdiye kadar üretilen plastiklerin sadece %9 u geri dönüşütürüldü, gelecek tüketim , çevresel fayda vb. gibi daha eklemeler yapılabilir. Biyoçeşitlilik kaybı, besin zincirimizdeki plastik miktarı...

Vizyon & Misyon

Vizyon:

Kullanılmış ambalajları, ilk kaynağından itibaren kayıt altında takip edilebilir şekilde toplayarak, ayrıştırarak, gelişen teknolojileri kullanarak piyasaya sürenlerle işbirlikleri geliştiren sektörün entegre şirketi olmak

Doğaya sıfır atık manifestosuyla toplumu bilinçlendirip, farkındalıklarını artıran politikalarla çevresel etkiyi azaltan öncü, yenilikçi firması olmak

Misyon:

Gelecek nesillere daha yaşanılır bir gezegen bırakmak için ÇEVRESEL ETKİYİ AZALTACAK sürdürülebilir çözümler sunmak